Ogłoszenia duszpasterskie na II Niedzielę Wielkanocy (19 kwietnia 2020 r.)

  1. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna siedemdziesiąty piąty Tydzień Miłosierdzia i jest jednocześnie świętem patronalnym Caritas. Zachęcamy do odmawiania Koronki do Bożego Miłosierdzia i do pełnienia uczynków chrześcijańskiej miłości, szczególnie tak bardzo potrzebnych w obecnej sytuacji.

 

  1. Przypominamy o obowiązujących jeszcze dzisiaj ograniczeniach: pięć osób na Mszy św. Pamiętajmy o noszeniu maseczek: zakrywaniu ust i nosa, zachowywaniu higieny i bezpiecznej odległości. Chodzi o dobro nas wszystkich. Biorąc pod uwagę wielkość naszego kościoła i respektując przepisy prawne: jedna osoba na 15m2 od jutra (poniedziałek: 20 kwietnia) we Mszach świętych będzie mogło uczestniczyć u nas do 13 osób. Na zewnątrz, na placu przykościelnym obowiązują przepisy ogólne: dwa metry odległości od siebie. Rodziny mogą być razem. Konieczne też maseczki. Dziękujemy za zrozumienie i prosimy o stosowanie się do zaleceń. Śledźmy też na bieżąco komunikaty rządowe.

 

  1. Wszelkie sprawy załatwiajmy kontaktując się telefonicznie lub drogą emaliową. Na stronie klasztoru jest podany dodatkowy numer telefonu.

 

  1. Dziękujemy za wyświadczone przez Was dobro, za modlitwę, ofiary materialne, wpłaty na konto klasztorne. Modlimy się także za Was. Niech Maryja Królowa i Matka miłosierdzia chroni nas wszystkich!
Posted in Ogłoszenia duszpasterskie.