Ogłoszenia duszpasterskie na III Niedzielę Wielkanocy (26 kwietnia 2020 r.)

  1. Rozpoczął się dzisiaj XII Ogólnopolski Tydzień Biblijny. Jest to doskonała okazja do lektury i osobistej modlitwy tekstami Pisma św.

 

  1. W pierwszy piątek miesiąca dodatkowa Msza św. o 1530. Możliwość spowiedzi przed każdą Mszą św. z zachowaniem istniejących ograniczeń.  Dyspens od pokarmów mięsnych w piątek 1 maja. Nabożeństwa majowe o 1730.

 

  1. W pierwszą sobotę miesiąca przypada, przeniesiona z niedzieli, Uroczystość NMP Królowej Polski.

 

  1. Przypominamy, że stan epidemii trwa dalej. Osoby w podeszłym wieku, chore, o obniżonej odporności także psychicznej, zajmujące się dziećmi lub niepełnosprawnymi, niech korzystają z dyspensy i pozostaną w domach uczestnicząc we Mszach świętych przez telewizję, radio czy Internet. Pamiętajmy o ograniczeniach: 1 osoba na 15 m2 (w naszym kościele to 13 osób). Bezpieczna odległość: 2 m. (nie dotyczy rodzin), zasłanianie ust i nosa. Chodzi o przykazanie miłości bliźniego, by nie sprawiać kłopotów innym i sobie…

 

  1. Wszelkie sprawy starajmy się załatwiać telefonicznie. Kontakt z nami podany jest na stronie internetowej klasztoru. Dziękujemy za każdą ofiarę gotówką albo przelewem złożoną na rzecz klasztoru i ubogich. Niech Królowa Polski i nasza Matka wstawia się za nami!

 

Posted in Ogłoszenia duszpasterskie.