Ogłoszenia duszpasterskie na Niedzielę Zesłania Ducha Świętego (31 maja 2020 r.)

  1. Dzisiaj w Lublinie na Poczekajce zostanie wyświęconych dwóch naszych braci na kapłanów a kolejnych dwóch na diakonów. Nowowyświęconych polecamy Waszym modlitwom.
  2. Od jutra rozpoczynamy nabożeństwa czerwcowe. W naszym kościele będą one odprawiane o godz. 17 30. W poniedziałek obchodzimy święto NMP Matki Kościoła a w czwartek – Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. W pierwszy piątek miesiąca dodatkowa Msza św. o godz. 15 30. Następna niedziela to Uroczystość Trójcy Świętej.
  3. Pomimo zniesienia limitu osób uczestniczących w kościołach na Mszach świętych pamiętajmy o obowiązujących dalej przepisach odnoszących się do przebywania w przestrzeniach zamkniętych: zachowaniu odpowiedniej odległości oraz zakrywaniu ust i nosa.
  4. Dziękujemy za wszelkie ofiary składane na rzecz naszego kościoła, klasztoru i ubogich. Wszystkim Wam życzymy darów i owoców Ducha Świętego. Błogosławionej niedzieli i dobrego tygodnia!

D E K R E T
dotyczący dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej

W związku ze zniesieniem limitu uczestników zgromadzeń religijnych w kościołach, co daje faktycznie możliwość udziału w liturgii wszystkim wiernym, począwszy od Niedzieli Zesłania Ducha Świętego, przypadającej 31 maja 2020 r., zgodnie z kan. 87 § 1 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego, odwołuję udzieloną wcześniej ogólną dyspensę od obowiązku uczestnictwa w Mszy Świętej w niedziele i święta nakazane.

Jednocześnie utrzymuję dyspensę dla:

  • osób w podeszłym wieku
    • osób z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura)
    • osób, które czują obawę przed zarażeniem.

Dziękując Bogu za opiekę i błogosławieństwo w trudnym czasie epidemii, zachęcam wszystkich wiernych do korzystania z posługi duszpasterskiej, szczególnie z sakramentu pokuty i pojednania oraz Eucharystii.

+ Stanisław Budzik.

Arcybiskup Metropolita Lubelski.

Lublin, 28 maja 2020 r.

 

Posted in Ogłoszenia duszpasterskie.