Ogłoszenia duszpasterskie na Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego(12 kwietnia 2020 r.)

 

 

  1. Pokój wam! To pierwsze słowa Zmartwychwstałego Pana skierowane do apostołów, ale też i do każdego z nas. Błogosławionych Świąt Wielkanocnych: dużo pokoju, miłości, zdrowia duchowego i fizycznego dla Was i Waszych najbliższych…

 

  1. Jutro w Poniedziałek Wielkanocny Msze święte będą odprawiane wg porządku niedzielnego. Następna niedziela zwana też Białą lub Przewodnią jest Świętem Bożego Miłosierdzia. O to miłosierdzie prośmy dobrego Ojca w niebie ale także i sami praktykujmy uczynki miłosierdzia pomagając najbardziej potrzebującym, zagubionym w obecnej sytuacji i sobie nawzajem.

 

 

  1. Przypominamy o obowiązujących ograniczeniach: pięć osób na Mszy św. (pierwszeństwo tych, co zamówili intencję mszalną), odpowiednia odległość, przestrzeganie zasad higieny, śledzenie na bieżąco komunikatów… Z góry dziękujemy za zrozumienie, odpowiedzialność i troskę o wspólne dobro nas wszystkich.

 

  1. We wszelkich sprawach prosimy kontaktować się telefonicznie.

 

  1. Z cierpliwością czekamy na złagodzenie obostrzeń. Wtedy będziemy mogli powrócić do zwykłych form duszpasterstwa: spowiedzi, nabożeństw, spotkań grup – o co módlmy się gorąco! Bóg zapłać za Waszą serdeczność względem nas: za przekazywane środki materialne, wpłaty na konto klasztoru czy też inne wsparcie… Dobrej Wielkiej Niedzieli i całego tygodnia!
Posted in Ogłoszenia duszpasterskie.