Parafia pw. św. Anny w Lubartowie jako zarządca cmentarza parafialnego za naszym pośrednictwem zwraca się do wiernych z następującą informacją:

 

Pragniemy poinformować wiernych, że koszt opłat za śmieci z cmentarza parafialnego w Lubartowie za rok 2019 przekroczył 103 tys. zł, z czego parafia dopłaciła ponad 44.000. zł. do nanoszonych opłat przez wiernych za tzw. ,,opłat za grób’’.

Natomiast na rok bieżący czyli 2020 opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z cmentarza parafialnego w Lubartowie wyniosą 248.400 zł. (dwieście czterdzieści osiem tysięcy czterysta złotych), jeżeli nie będą mniejsze niż w ubiegłam roku (pismo w gablocie)

Rozumiemy potrzebę dekoracji grobów, to również forma szacunku do zmarłych, ale prosimy o ograniczenie ilości stawianych lampek i dekoracji grobów. Ozdoby grobu mogą być symboliczne, a lampki można wielokrotnie wykorzystać stosując wymienne wkłady. Prosimy o naturalne ozdoby nadające się na kompost.

Prosimy o segregowanie śmieci i składanie ich do odpowiednich kontenerów. Nie wolno zostawiać śmieci na cmentarzu ani wyrzucać poza ogrodzenie.  Parafia zwraca się również o ustanowienie jednego dysponenta grobu oraz aktualizację opłat.

Przypominamy, że każdy grób powinien posiadać tablicę nagrobną z danymi o zmarłym. Osoby, które już za życia mają od lat wymurowane groby zobowiązane są do umieszczenia na płycie nazwiska do kogo dany grób należy, gdyż pojawia się kilku właścicieli do jednego grobu.

Groby niczyje, popadające od kilkudziesięciu lat w ruinę będą ponownie wykorzystane do ponownego pochówku. W poczuciu odpowiedzialności za nasze wspólne dobro, ochronę środowiska oraz szacunek dla zmarłych ufamy, że zmarłym okażemy skuteczną pomoc poprzez modlitwę i estetykę naszego cmentarza.

Uważamy, że lepiej zaoszczędzić środki i pomóc chorym z naszego Hospicjum niż przeznaczyć je na śmieci.

Z poważaniem ks. Andrzej Juźko proboszcz parafii pw. św. Anny w Lubartowie.

Posted in Aktualności.