Z OSTATNIEJ CHWILI… !!! Zostań w domu.

Zostań w domu!!!

Sytuacja nadzwyczajna!!!

Msza Św. Może być tylko 5 osób!

Pierwszeństwo ma ten co zamówił Mszę Św.

Prosimy o zrozumienie i stosowanie się do wytycznych!!!

Taka sytuacja ma trwać na razie do 11 kwietnia. Proszę na bieżąco śledzić Komunikaty Państwowe.

Posted in Aktualności.