FRANCISZKAŃSKI ODPUST JUBILEUSZOWY

Warunki uzyskania odpustu zupełnego

Pięć warunków zyskania odpustu zupełnego

Odpust zupełny może zyskać osoba ochrzczona, będąca w jedności z Kościołem spełniając pięć warunków podanych przez Kościół. Żeby zyskać odpust zupełny muszą być spełnione wszystkie pięć warunków. Kolejność spełnienia tych warunków nie jest ważna. Najważniejsze jest by przez cały ten czas, (dzień) być w stanie łaski uświęcającej.

 1. Stan łaski uświęcającej.
  Spowiedź św. sakramentalna; jedna spowiedź wystarczy dla uzyskania kilku czy nawet kilkunastu odpustów, warunkiem jest by zawsze, za każdym razem być w stanie łaski uświęcającej.
 2. Wolność od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu nawet powszedniego.
  Chodzi tutaj o radykalne zerwanie z jakąkolwiek sposobnością, o której wiemy, że może prowadzić nas do grzechu, nawet lekkiego; odrzucenie przywiązania do naszych słabości, złych skłonności, nałogów itp. 
 3. Komunia św. – warunkiem jest przystąpienie tego dnia do Komunii św.
 4. Dzieło odpustowe, czyn odpustowy czyli nawiedzenie kościoła.
 5. Modlitwa w intencjach Ojca św.
  Wystarczy tutaj odmówić modlitwę „Ojcze nasz i Zdrowaś Mario” lub jakąkolwiek inną modlitwę w tych intencjach.

 

 

 

 

Posted in Aktualności.