KOLEJNE DOTACJE NA RENOWACJE

KOCHANI

PRZYJACIELE, DOBRODZIEJE I SYMPATYCY

NASZEGO KOŚCIOŁA I KLASZTORU

INFORMUJEMY WAS  Z WIELKĄ RADOŚCIĄ,

ŻE W DRUGIEJ EDYCJI RZĄDOWEGO PROGRAMU OCHRONY ZABYTKÓW „POLSKI ŁAD”

OTRZYMALIŚMY DWIE PROMESY/DOTACJE

W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1 959 992 PLN

ŚRODKI TE PRZEZNACZYMY NA DOKOŃCZENIE REMONTU DACHU

ORAZ NA WYMIANĘ OKIEN W KOŚCIELE I DRZWI ZEWNĘTRZNYCH KOŚCIOŁA I KLASZTORU

UROCZYSTOŚĆ  PRZEKAZANIA PROMES, KTÓRA ODBYŁA SIĘ NA PLACU PRZED NASZYM KOŚCIOŁEM

ZGROMADZIŁA SAMORZĄDOWCÓW I KSIĘŻY PROBOSZCZÓW NASZEGO POWIATU

A WIĘC WSZYSTKICH BENEFICJENTÓW 

SŁOWA PODZIĘKOWANIA ZA POŚREDNICTWEM

PANA STAROSTY TOMASZA MARZĘDY i BURMISTRZA KRZYSZTOFA PAŚNIKA

SKŁADAM NA RĘCE PANA MINISTRA ARTURA SOBONIA

I PANA POSŁA SŁAWOMIRA SKWARKA

BOGU NIECH BĘDĄ DZIĘKI!

FOTO: O. JAN KARCZEWSKI

Więcej informacji na stronie POWIATU LUBARTOWSKIEGO

O F I A R Y

na rewitalizację kościoła i klasztoru jak zawsze

–  TERAZ ZBIERANY NA WKŁAD WŁASNY DO TYCH DOTACJI

I MALOWANIE WNĘTRZA KOŚCIOŁA –

można przekazywać w zakrystii lub na furcie klasztornej,

można je także wrzucać do skarbonki w kościele

oraz wpłacać na nasz rachunek bankowy:

80 1240 2409 1111 0011 1012 0404

w banku PKO S. A.  z dopiskiem REMONT,

lub składać na tacę w niedzielę –

przy czym ofiary składane na tacę

w pierwszą niedziele miesiąca

będą w całości przeznaczone 

na Fundusz Remontowy Kościoła i Klasztoru.

WSZYSTKIM OFIARODAWCOM 

ZA KAŻDY DAR SERCA MÓWIMY SERDECZNE

!!! BÓG ZAPŁAĆ !!!

 

 

 

 

 

 

Posted in Aktualności.