Neokatechumenat

W klasztorze Kapucynów gromadzą sie 3 Wspólnoty Drogi Neokatechumenalnej.

Program pracy: Liturgia Słowa – Wtorki i Czwartki godz. 19.00

Eucharystia – Sobota godz. 17.00 i 19.00

Prezbiterzy wspólnoty: o. Dariusz Miastowski i o. Taduesz Topolski