Oaza Rodzin

„Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.”

Opiekunem wspólnoty jest br. Wojciech Gwiazda

Msza Święta wspólnotowa w II soboty miesiąca o godz. 18.00.