Ruch Światło – Życie „OAZA”

ODB: Dzieci Boże. Ta grupa poznaje podstawowe prawdy wiary przez wspólną zabawę i rozmowę

OND: Oaza Nowej Drogi. Wstępują na nią gimnazjaliści, którzy pod okiem animatorki uczą się widzieć istniejące problemy i kwestie, oceniać je w świetle Pisma Świętego i działać, czyli starać się wnioski wyciągnięte ze spotkania wdrażać w życie. Na tym stopniu zaczyna się mordercza walka i dążenie do dojrzałości chrześcijańskiej! 🙂

ONŻ I Oaza Nowego Życia to 3 stopnie formacji, następujące po sobie. Uczestnicy spotkań I stopnia pod koniec roku oazowego są bogatsi przede wszystkim w wiedzę na temat tajemniczego zjawiska o jeszcze dziwniejszej nazwie KERYGMAT. Ci, którzy mają za sobą ten etap formacji wiedzą, że naprawdę warto dowiedzieć się czym on jest! Praca uczestników w ciągu roku to zbliżanie się do Boga, pogłębianie relacji z Nim, zadawanie sobie pytania: kim ON dla mnie jest? To moment podjęcia jednej z ważniejszych decyzji, czyli przyjęcia Go, jako jedynego Pana i Zbawiciela.

ONŻ II Na tym stopniu formacji najważniejszym wydarzeniem jest wstąpienie do deuterokatechumenatu i poznanie 10 Drogowskazów Nowego Człowieka – Jezus Chrystus, Niepokalana, Duch Święty, Kościół, Słowo Boże, Modlitwa, Liturgia, Świadectwo, Nowa Kultura, Agape. Stałym elementem formacji są też celebracje. Uczestnicy przez cały rok przygotowują się do stania się Nowym Człowiekiem, do Exodus, który przeżyją podczas letnich rekolekcji

ONŻ III Po wyjściu ze swoich niewoli, które miało miejsce na drugim stopniu, uczestnicy poznają swoją Matkę – Kościół; odnajdują swoje w niej miejsce. Na tym etapie, praca w grupie ma charakter Kręgu Biblijnego – na spotkaniach wnikliwiej niż dotychczas wgłębiają się w Słowo Boże, dzielą się tym, jak do nich przemawia. Ważne jest aktywne włączanie się do wspólnoty Kościoła. Ponieważ uczestnicy przygotowują się do animowania innych, na tym etapie to oni, pod okiem swojego animatora prowadzą spotkania, ucząc się w ten sposób służyć innym.

SPOTKANIA, PODZIAŁ NA GRUPY

GDZIE WIĘC MOŻNA NAS SPOTKAĆ?

Żeby wspólnota żyła pełnią życia, konieczne jest, żebyśmy regularnie spotykali się, poznawali i ubogacali swoją indywidualnością i radością. Poza spontanicznymi spotkaniami w salkach, mamy kilka okazji, kiedy możemy być razem:

1) Msze Święte: o 15:00 jest Msza oazowo-młodzieżowa. To oczywiście centralny punkt, na którym gromadzimy się co niedzielę.

2) Spotkania Ogólne całej Wspólnoty: w Niedziele o godzinie 16:00 spotykamy się w salkach.

3) Letnie rekolekcje oazowe: każdy stopień spędza je oddzielnie, spotykając się w danym miejscu z uczestnikami tego samego stopnia z innych miejscowości, gdzie Oaza również istnieje (Lublin, Warszawa, Łomża, Biała Podlaska, Piaski, Siennica, Brzeźnica Książęca, Nowe Miasto nad Pilicą, Bydgoszcz, Mogilno, Olsztyn, Rywałd Królewski). Przez dwa tygodnie (ale tak naprawdę przez cały rok 🙂 ) tworzymy z nimi wspólnotę i przeżywamy zwieńczenie całego roku pracy nad swoją duchowością.

Moderatorem jest br. Rafał Chwedoruk