Apostolstwo Dobrej Śmierci

Apostolstwo Dobrej Śmierci – spotkania w II sobotę miesiąca o godz. 15:30

Moderator br. Tadeusz Topolski